Gezeilde's Point - Because Gezeilde Is Complicated Enough.

Tvist om vårdnad

En vårdnadstvist är något som uppstår när föräldrarna ska skilja sig men samtidigt vill ha vårdnad om barnet. Det kan vara lite olika fall i den här sammanhanget och det brukar ofta vara jurister som får träda in och hjälpa till att lösa detta. Det är ju självklart att man fortfarande vill ha vårdnad om sitt eget barn efter att man skiljer sig liksom. Så det är väldigt viktigt att det här sker på rätt sätt måste jag säga. Man får ju hoppas på att det blir delad vårdnad eftersom att barnet mår bäst med båda sina föräldrar.